fbpx
[elementor-template id="4813"]

10 ประโยคภาษาจีน…บอกเลิก | 泰语分手的十个理由


● zán men fēn shǒu ba.

咱们分手吧。

เราเลิกกันเถอะ

● wǒ men bù hé shì.

我们不合适。

เราไม่เข้ากัน

● wǒ yǐ jīng bú ài nǐ le.

我已经不爱你了。

ผมไม่รักคุณอีกแล้ว

● wǒ yǐ jīng yǒu bié rén le.

我已经有别人了。

ผมมีคนอื่น

● bié zài gěi wǒ dǎ diàn huà le.

别再给我打电话了。

ไม่ต้องโทรหาฉันอีก

● wǒ men hái shì zuò péng yǒu ba.

我们还是做朋友吧。

เราเป็นเพื่อนกันดีกว่า

● wǒ zǎo jiù shòu bù liǎo nǐ le.

我早就受不了你了。

ผมทนคุณไม่ไหวแล้ว

● zhǎo yí gè gèng ài nǐ de rén ba.

找一个更爱你的人吧。

หาคนที่รักเธอมากกว่าฉัน

● wǒ men yuán fèn yǐ jìn.

我们缘分已尽。

เวลาของเราหมดแล้ว

● gēn nǐ zài yì qǐ, wǒ gǎn jué hěn lèi.

跟你在一起,我感觉很累。

อยู่กับเธอ ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก

[elementor-template id="4813"]