A bit about

ครูสอนภาษาจีน

BPMF PLUS ตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 โดยผม.. เหล่าซือจอห์น ซึ่งมีประสบการณ์การสอนภาษาจีนในไทยมากว่า 10 ปี และคุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน ครอบครัว BPMF PLUS มีนักเรียนเกือบ 200 คน ที่จบคอร์สแล้ว โดย 90% สอบผ่าน HSK 3 นี่ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจและน่าตื่นเต้นสำหรับเรา

Mission : สอนผู้เรียนทุกคนพูดจีนได้  ไม่ใช่เพียงเขียนได้ หรือสอบผ่านเท่านั้น

Work for money, teach for love.

ครูสอนภาษาจีน

About the teachers

เหล่าซือ จอห์น

(Zhang Wei)

ผู้สอนหลักสูตรผู้ใหญ่ และ ธุรกิจ

ผู้เขียน blog การเรียนรู้ภาษาจีน

ผมคลุกคลีและสอนภาษาจีนให้คนไทยมามากกว่า 10 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา “ความคิดและวิธีการสอน” ก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

จนถึงวันนี้ ผมสัมผัสได้ว่า ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่ เคยเรียนมาแล้วหลายที่ หลายครั้ง แต่! ก็ยังไม่กล้าพูด

เพราะฉะนั้น การสอนของผมจะเน้นแก้ปัญหานี้ ครับ! 🙂

เหล่าซือ เชอรี่

(Sun Yan)

ผู้สอนหลักสูตรเด็ก และ การสนทนา

video editor and blog writer

ดิฉันเป็นคนจีนทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างจากไทยมาก แต่ดิฉันกลับอบอุ่นที่ได้อยู่ในไทย ทั้งที่ไม่ใช่บ้านเกิดตัวเอง

หลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย ดิฉันมีโอกาสมาทำงานที่ไทย ซึ่งดิฉันรู้สึกโชคดีมาก ปัจจุบันอาศัยและใช้ชีวิตในไทยกว่า 13 ปีแล้ว โดยยึดอาชีพครูสอนภาษาจีนมาตลอด มีประสบการณ์สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนนานาชาติ

ดิฉันสัมผัสนักเรียนหลากหลายกลุ่ม การที่ได้เห็นนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก เติบโตและประสบความสำเร็จทำให้ฉันมีความสุขมาก♥️

Wanted! 

คนมีไฟ อยากเก่งจีน

อ่านเพิ่มเติม >

Facebook page