ความแตกต่าง 本来、原来

ความแตกต่าง 本来、原来

?  本来 และ 原来 แปลว่า แต่เดิม เดิมที ตอนแรก
อยู่หน้า หรือหังประธานก็ได้ ในความหมายต่างกล่าว สองคำนี้ใช้แทนกันได้

他本来/原来不喜欢吃中餐,现在却喜欢了。

แต่เดิมเขาไม่ชอบกินอาหารจีน แต่ตอนนี้กลับชอบแล้ว

本来/原来我就认识他,只是多年没联系了。

แต่เดิมฉันก็รู้จักเขาอยุ่แล้ว เพียงแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันมาหล่ยปี

?  本来 ยังแปลว่า สมควรอยู่แล้ว ส่วน 原来 ไม่มีความหมายนี้

学生本来就该好好读书。(原来✖︎

เป็นนักเรียน ก็สมควรตั้งใจเรียนหนังสืออยู่แล้ว

?  原来 ยังแปลว่า ที่แท้ ส่วน 本来 ไม่มีความหมายนี้

我说你怎么没去上班呢,原来生病了。

ฉันก็ว่าอยู่ทำไมไม่ได้ไปทำงาน ที่แท้ไม่สบายแล้ว