fbpx

ซื้อของที่เมืองจีน | มีของแถมไหม ภาษาจีนต้องพูดว่ายังไง


● nèi cún shì duō shǎo

内存是多少?

ขนาดรอมเท่าไร

xiàng jī xiàng sù shì duō shǎo

相机像素是多少?

ความชัดของกล้องเท่าไร

píng mù fēn biàn lǜ shì duō shǎo

屏幕分辨率是多少?

หน้าจอชัดเท่าไร

有赠品吗?

มีของแถมไหม

kě yǐ fēn qī  fù kuǎn ma

可以分期付款吗?

ผ่อนได้ไหม

yǒu lì xī ma

有利息吗?

คิดดอกเบี้ยไหม

bǎo xiū duō cháng shí jiān

保修多长时间?

รับประกันนานแค่ไหน

shì quán qiú lián bǎo ma

是全球联保吗?

รับประกันทั่วโลกไหม