ภาษาจีน ใช้ภาษาจีนพูดว่ายังไง

ภาษาจีน

pǔ tōng huà

普通话

ภาษาจีนกลาง

guó yǔ

国语

ภาษาจีน ( ใช้ที่ Taiwan Hongkong)

huá yǔ

华语

ภาษาจีน

( ใช้ที่ Singapore ,Malaysia, Indonesia และประเทศที่มีคนจีนอยู่กันเยอะ)

hàn yǔ

汉语

(ใช้ที่ Thailand, USA ,Europe etc.)

zhōng wén

中文

(ใช้ที่ Thailand, USA ,Europe etc.)

cháo zhōu huà

潮州话

ภาษาแต้จิ๋ว

guǎng dōng huà

广东话

ภาษากวางตุ้ง

yuè yǔ

粤语

ภาษากวางตุ้ง

mǐn yǔ

闽语

ภาษาฝูเจี้ยน

● kè jiā huà

客家话

ภาษาแคะ

Wanted 

คนมีไฟ อยากเก่งจีน

อ่านเพิ่มเติม >