fbpx

ประโยคภาษาจีน ผู้หญิงฟังไม่ได้ ถ้าผู้ชายพูดแบบนี้


● nǐ de pì gu yuè lái yuè dà le!

你的屁股越来越大了!

ยิ่งอยู่ ยิ่งก้นใหญ่ขึ้นนะ

● nǐ dà yí mā lái le shì bu shì?

你大姨妈来了是不是?

หงุดหงิดแบบนี้ ประจำเดือนกำลังจะมาหรอ?

● nǐ jiǎng huà gēn wǒ mā hǎo xiàng.

你讲话跟我妈好像。

ทำตัวเป็นแม่ผมเลยนะ

● wǒ dōu è le, zěn me hái méi zuò fàn?

我都饿了,怎么还没做饭?

หิวแล้ว เมื่อไหร่จะทำกับข้าวซะที

● wǒ gēn qián nǚ yǒu lái guò zhè lǐ.

我跟前女友来过这里。

ผมเคยพาแฟนเก่ามาที่นี่เหมือนกัน

● nǐ wèi shén me bù jiē wǒ diàn huà?

你为什么不接我电话?

ทำไมไม่รับโทรศัพท์ผม

สาวๆ คนไหน มีประโยคเด็ดอื่นๆ ที่ฟังจากปากแฟน

แล้วอารมณ์เสียทุกที แชร์กับเราได้นะ!