นั่งสมาธิ ภาษาจีนพูดว่ายังไง

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “打“


● dǎ zuò

打坐 นั่งสมาธิ

● dǎ bāo

打包  ห่อกลับบ้าน (take away)

● dǎ diàn huà

打电话 โทรศัพท์ (Verb.)

● dǎ sǎn

打伞 กางร่ม

● dǎ kāi

打开 เปิด

● dǎ gōng

打工 รับจ้าง

● dǎ chē

打车 นั่งแท็กซี่

● dǎ dǔnr

打盹儿 งีบหลับ

● dǎ yìn

打印  ปริ้นท์

● dǎ huǒ jī

打火机 ไฟแช็ก

● dǎ zì

打字 พิมพ์

● dǎ zhé

打折 ลดราคา

● dǎ qiú

打球 เล่นบอล (กรณีที่ใช้มือ)

● dǎ tīng

打听 สอบถาม

● dǎ sǎo

打扫 ทำความสะอาด

● dǎ qì

打气 เติมลม / ให้กำลังใจ


โปรสุดคุ้ม !!!

ทุกคอร์ส เรียนพร้อมกัน 2 คน รับส่วนลด 10,000 บาท