” fast food ” “junk food” “french fries” ใช้ภาษาจีนพูดว่ายังไง


lā jī shí pǐn

垃圾食品 Junk food

kuài cān

快餐  Fast food

hàn bǎo

汉堡

แฮมเบอร์เกอร์

zhá jī

炸鸡

ไก่ทอด

shǔ tiáo

薯条

เฟรนข์ฟราย

เรียนภาษาจีน

● sān míng zhì

三明治

แซนด์วิช

pī sà

披萨

พิซซ่า

zhá yáng cōng quān

炸洋葱圈

fried onion rings

kě lè

可乐

โคก

rè gǒu

热狗

ฮอทดอก