fbpx
HSK2021-02-26T09:32:17+07:00

HSK Practice Test

ตัวอย่าง ข้อสอบ HSK ในหน้านี้ สามารถดาวน์โหลดได้ทุกชุด เป็นข้อสอบจริง ซึ่งจะช่วยในการเตรียมตัว หลังจากทำข้อสอบหลายชุดแล้ว คุณจะเริ่มคุ้นเคยกับคำถาม เนื้อหา และ รูปแบบที่จะเจอในเวลาสอบจริง

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อสอบทุกระดับได้ง่ายๆ และฝึกซ้อมในเวลาที่สะดวก ข้อสอบทุกชุดจะคู่กับการฟังด้วย

ผมยังได้วิเคราะห์คำตอบ และได้ทำเป็นวีดีโอ เพื่อให้ผู้เตรียมสอบทุกคนเข้าใจจุดอ่อนของตัวเอง และใช้เวลาฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คำศัพท์ | vocabulary | 词汇 | ดาวน์โหลดได้

ข้อสอบ HSK 2020

การฟัง | audio test | 听力模拟试题 | ดาวน์โหลดได้

Go to Top