ความแตกต่าง 或者 และ 还是

ความแตกต่าง 或者 และ 还是

? 或者 และ 还是 ทั้งแปลว่า หรือ
?  还是 ใช้ในประโยคคำถาม หรือประโยคบอกเล่าที่แสดงความหมายว่าไม่แน่ใจ ยืนยันไม่ได้

你是泰国人还是中国人?(或者✖︎

คุณเป็นคนไทยหรือคนจีน

你今天来还是明天来?(或者✖︎

คุณจะมาวันนี้หรือพรุ่งนี้

我不确定他们要吃泰国菜还是中国菜。(或者✖︎

ฉันไม่ค่อยแน่ใจว่า พวกเขาจะกินอาหารไทยหรืออาหารจีน

? 或者 ใช้ในประโยคบอกเล่า หมายถึงมีให้เลือกสองอย่าง

你要今天或者明天上课都可以。

คุณจะเรียนวันนี้หรือพรุ่งนี้ได้หมด

? การเชื่อมข้อความที่ไม่ต้องเลือก และใช้คู่กับ 无论、不管 ฯลฯ จะใช้ 还是 หรือ 或者 ก็ได้

不管下雨还是/或者下雪,他从不迟到。

ไม่ว่าจะฝนตก หรือหิมะตก เขาไม่เคยมาสาย