fbpx

ประโยคภาษาจีนสำหรับใครที่มีแฟนเป็นคนจีน

ทะเลาะกับแฟน  พูดแบบนี้ทุกที

情侣吵架常用泰语


nǐ hái shuō wǒ ne? nǐ qiáo qiao nǐ zì jǐ

你还说我呢?你瞧瞧你自己!

คุณอย่ามาว่าฉัน หัดดูตัวเองซะบ้าง

nǐ cóng lái jiù méi guān xīn guò wǒ

你从来就没关心过我!

คุณไม่เคยห่วงใยฉันเลย

zhè rì zi méi fǎ guò le,  fēn shǒu

这日子没法过了,分手!

เราไปกันไม่รอดแล้วล่ะ

shǎo lái fán wǒ!

少来烦我!

อย่ามายุ่งกับฉัน

nǐ cóng lái dōu bú ràng zhe wǒ.

你从来都不让着我。

คุณไม่เคยยอมฉันเลย

nǐ xiǎng zěn yàng?

你想怎样?

คุณจะเอายังไง

nǐ zěn me zhè me wǎn cái huí lái?

你怎么这么晚才回来?

ทำไมกลับดึกขนาดนี้?

zhè shì shéi de diàn huà hào mǎ?

这是谁的电话号码?

นี่เบอร์ใคร?