ประโยคภาษาจีน ทางโทรศัพท์ – 2

ประโยคภาษาจีน ทางโทรศัพท์

● 打电话  คุยโทรศัพท์

    wèi 

1. 喂 ฮัลโหล

wǒ yǒu jí shì yào zhǎo bā yù xiān sheng.

2. 我有急事要找巴育先生。

ฉันมีธุระด่วน จะคุยกับคุณประยุทธ์

wèi, shì bā yù ma?

3. 喂,是巴育吗?

ฮัลโหล ใช่คุณประยุทธ์ไหมครับ

qǐng wèn, shì cái wù kē ma?

4. 请问,是财务科吗?

นั่นใช่ฝ่ายบัญชีไหมครับ

qǐng wèn, bā yù xiān sheng zài ma?

5. 请问,巴育先生在吗?

ไม่ทราบว่า คุณประยุทธ์อยู่ไหมครับ

zhēn duì bu qǐ, zhè me wǎn le hái gěi nín dǎ diàn huà.

6. 真对不起,这么晚了还给您打电话。

ขอโทษที่โทรมาดึกขนาดนี้

nǐ gāng cái gěi wǒ dǎ diàn huà le, duì ma?

7. 你刚才给我打电话了,对吗?

คุณโทรเข้ามาเมื่อสักครู่ ใช่ไหม

● 接电话 รับโทรศัพท์

    wèi

8. 喂!

ฮัลโหล

wǒ jiù shì.

9. 我就是! 

กำลังพูดครับ

 duì, shì wǒ

10. 对,是我! 

ใช่ครับ นี่ผม (…) เอง

nín yǒu shén me shì ma?

11. 您有什么事吗?

ไม่ทราบว่า มีอะไรหรือเปล่าครับ

nín shì nǎ wèi?

12. 您是哪位?

นั่นใครครับ

nín néng guò yí huì zài dǎ lái ma?

13. 您能过一会再打来吗? 

อีกสักครู่ ค่อยโทรมาใหม่ได้ไหมครับ

qǐng shāo děng.

14. 请稍等。รอสักครู่นะครับ

tā zhèng zài jiē diàn huà

15. 他正在接电话。

เขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่

● 无法接电话时  ไม่สามารถรับสาย

  duì bu qǐ, tā zhèng zài jiǎng diàn huh.

16. 对不起,他正在讲电话。

ขอโทษครับ เขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่

duì bu qǐ, tā zhèng zài jiē dài kè rén.

17. 对不起,他正在接待客人。

ขอโทษครับ เขากำลังต้อนรับแขกอยู่

nà wǒ guò yí huìr zài dǎ lái.

18. 那我过一会儿再打来。

อีกสักครู่ ผมค่อยโทรมาใหม่

nín děng huìr xíng ma?

19. 您等会儿行吗?

รอสักครู่ครับ

duì bu qǐ, tā chū qù le.

20. 对不起,他出去了。

ขอโทษครับ เขาออกไปข้างนอกแล้ว

tā shén me shí hou néng huí lái?

21. 他什么时候能回来?

เขาจะกลับมาเมื่อไร

tā dà gài 10 fēn zhōng hòu huí lái.

22. 他大概10分钟后回来。

อีก 10 นาที ก็คงกลับมาแล้ว

tā xiàn zài zhèng zài kāi huì.

23. 他现在正在开会。

ตอนนี้เขากำลังประชุมอยู่

เรียนภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ทางโทรศัพท์

●留言、接受留言 การรับหรือฝากข้อความ

nín néng guò huìr zài dǎ lái ma?

24. 您能过会儿再打来吗?

อีกสักครู่ ค่อยโทรมาใหม่ได้ไหมครับ

nín yào gěi tā liú yán ma?

25. 您要给他留言吗?

คุณจะฝากข้อความให้เขาไหมครับ

qǐng zhuǎn gào tā ràng tā gěi wǒ huí ge diàn huà

26. 请转告他让他给我回个电话 

ฝากบอกเขาโทรกลับมาหาผมได้ไหมครับ

wǒ zài què rèn yí xià nín de diàn huà hào mǎ 08……….. duì ma?

27. 我再确认一下您的电话号码 08……….. 对嘛?

ขอทวนอีกทีนะครับ

nín kāi huì de shí hou,bā yù xiān sheng gěi nín lái diàn huà le.

28. 您开会的时候 巴育先生给您来电话了。

ตอนที่ประชุมอยู่ คุณประยุทธ์ได้โทรมาครับ

●挂断电话  ก่อนวางหู

hǎo, nà míng tiān jiàn.

29. 好,那明天见。

โอเค เจอกันพรุ่งนี้

nà wǒ xiān guà le.

30. 那我先挂了。

แค่นี้นะครับ

cháng lián xì.

31. 常联系。

ไว้ติดต่อกันนะครับ

●打错电话 โทรผิด

nín hǎo xiàng dǎ cuò diàn huh le.

32. 您好像打错电话了。

คุณน่าจะโทรผิดแล้วครับ

nín bō de diàn huà hào mǎ shì duō shao?

33. 您拨的电话号码是多少?

คุณกดเบอร์อะไรครับ

nín zhǎo nǎ wèi a?

34. 您找哪位啊?

ต้องการคุยกับใครครับ

Zhèr méi yǒu nín shuō de zhè ge rén.

35. 这儿没有您说的这个人。

ที่นี่ไม่มีคนนั้นครับ

ประโยคภาษาจีน สำหรับคุยโทรศัพท์ 1》