fbpx

时间都去哪儿了

Shí jiān dōu qù nǎr le

Where Has the Time Gone?

เวลาหายไปไหนหมดนะ


เพลง <<时间都去哪儿了>> เป็นเพลงแรกที่ผมนึกได้ในวันแม่  นักร้องเป็น 王铮亮 เพลงนี้ออกมาปี 2014 ร้องในวันตรุษจีน  เพื่อที่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคน ผมเติม พินอิน  (Pinyin) ให้แล้ว และพยายามแปลเป็นภาษาไทย แต่ยังมีเนื้อเพลงบางประโยคแปลออกมา ไม่ถึงความรู้สึกภาษาจีน ยินดีที่รับฟังคำแนะนำของทุกคนนะครับ

门前老树长新芽

Mén qián lǎo shù zhǎng xīn yá

The old tree before the door has grown new shoots

ต้นไม้เก่าที่หน้าบ้าน แตกกิ่งก้านสาขา

院里枯木又开花

Yuàn lǐ kū mù yòu kāi huā

The dead tree in the yard is blooming again

ต้นไม้ที่ตายแล้วในสวน กำลังเกิดใหม่อีกครั้ง

半生存了好多话

Bàn shēng cún le hǎo duō huà

I’ve held on to so many words over a lifetime

ในช่วงชีวิต เก็บคำเป็นร้อยพันไว้มากมาย

藏进了满头白发

Cáng jìn le mǎn tóu bái fà

— stored them in a head of white hair

ซ่อนไว้ในความคิด ที่ปกคลุมด้วยเส้นผมสีขาว

记忆中的小脚丫

Jì yì zhōng de xiǎo jiǎo yā

In my memory a girl with little feet

ความทรงจำของแม่ เกี่ยวกับลูกน้อย เท้าเล็กๆ

肉嘟嘟的小嘴巴

Ròu dū dū de xiǎo zuǐ ba

and a chubby little mouth

และ มีริมฝีปากอวบอิ่ม นุ่มนิ่ม 

一生把爱交给他

Yì shēng bǎ ài jiāo gěi tā

I gave her my love for a lifetime

ความรักทั้งชีวิต แม่ฝากไว้ที่ลูก

[/fusion_text][fusion_text]

只为那一声爸妈

Zhǐ wèi nà yì shēng bà mā

All for the sound of “mum” and “dad”

เพียงเพราะเสียงเรียกหา “แม่จ๋า” “พ่อจ๋า”

时间都去哪儿了

Shí jiān dōu qù nǎr le

Where has the time gone?

เวลาหายไปไหนหมดนะ

还没好好感受年轻就老了

Hái méi hǎo hāo gǎn shòu nián qīng jiù lǎo le

I haven’t yet enjoyed youth and I’m already old

ยังไม่ได้สัมผัสชีวิตวัยรุ่นอย่างเต็มที่ ก็แก่เสียแล้ว

生儿养女一辈子

Shēng ér yǎng nǚ yí bèi zi

Raising sons and daughters for a lifetime

การเลี้ยงลูกในชั่วชีวิตหนึ่ง

满脑子都是孩子哭了笑了

Mǎn nǎo zi dōu shì hái zi kū le xiào le

My mind is full of children crying and laughing

เต็มไปด้วย เสียงหัวเราะและร้องไห้ของลูก

时间都去哪儿了

Shí jiān dōu qù nǎr le

Where has the time gone?

เวลาหายไปไหนหมดนะ

还没好好看看你眼睛就花了

Hái méi hǎo hāo kàn kàn nǐ yǎn jīng jiù huā le

I still haven’t taken care of you properly, and my eyes are already failing

ฉันยังไม่ได้จ้องมองลูกให้นาน ดวงตาก็พล่ามัวเสียแล้ว

柴米油盐半辈子

Chái mǐ yóu yán bàn bèi zi

Daily necessities for a lifetime

ครึ่งชีวิต ฉันต้องหาเงิน

转眼就只剩下满脸的皱纹了

Zhuǎn yǎn jiù zhǐ shèng xià mǎn liǎn de zhòu wén le

In the blink of an eye, all that’s left is a face full of wrinkles

เพียงพริบตาเดียว สิ่งที่หลงเหลือ คือ ริ้วรอย บนใบหน้า