ภาษาจีนเกี่ยวกับส่วนลด

“ราคาพิเศษ””ลดล้างสต๊อก” “big sale” ภาษาจีนจะพูดยังไง


nián zhōng tè mài

年中特卖

mid year sale

huàn jì tè mài

换季特卖

end of season sale

qīng cāng dà shuǎi mài

清仓大甩卖

ลดล้างสต๊อก

clearance sale

dà jiǎn jià

大减价

big sale

เรียนภาษาจีน

dǎ zhé

打折

ลดราคา

yōu huì

优惠

โปรโมชั่น

tè jià

特价

ราคาพิเศษ

special price

zhé kòu

折扣

ส่วนลด

dài jīn quàn

代金券

คูปองแทนเงินสด