ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | “เซลฟี่” ภาษาจีนพูดว่ายังไง


zì pāi

自拍

เซลฟี่

selfie

zì pāi gān

自拍杆

ไม้เซลฟี่

selfie stick

zhào xiàng

照相

ถ่ายรูป

take a photo

(zhào) xiàng jī

(照)相机

กล้องถ่ายรูป

camera

pāi zhào

拍照

ถ่ายรูป

take a photo