fbpx

ประโยคภาษาจีน สำหรับซื้อเสื้อผ้า| 购物篇 | 服装


● zhè jiàn yǒu bié de yán sè ma?

这件有别的颜色吗?

มีสีอื่นไหม

● yǒu zhōng hào ma?

有中号吗?

มีไซส์เอ็มไหม

● kě yǐ shì chuān ma?

可以试穿吗?

ขอลองได้ไหม

● shì yī jiān zài nǎr?

试衣间在哪儿?

ห้องลองอยู่ที่ไหน

● yǒu diǎnr féi

有点儿肥。

หลวมไปหน่อย

[/fusion_text][fusion_global id=”4386″][fusion_text]

● bāng wǒ zhǎo yí jiàn xīn de.

帮我找一件新的。

ขอตัวใหม่ได้ไหม

● yǒu diǎnr guì

有点儿贵。

แพงเกินไป

● dǎ jǐ zhé?

打几折?

ลดราคาไหม

● néng pián yi diǎnr ma?

能便宜点儿吗?

ลดราคาลงได้ไหม

● kě yǐ shuā kǎ ma?

可以刷卡吗?

รับบัตรเครดิตไหม