ศัพท์ภาษาจีน นอนไม่หลับ


shuì jiào

睡觉

นอน

shuì zháo

睡着

นอนหลับ

shuì bù zháo

睡不着

นอนไม่หลับ

shī mián

失眠

นอนไม่หลับ/โรคนอนไม่หลับ

wǔ shuì

午睡

นอนกลางวัน

xǐng

ตื่นนอน( wake up)

● qǐ chuáng

起床

ตื่นนอน ( get up)


● blog : เที่ยววัดไทเป ตอน 2 “โปรดส่งใครมารักฉันที”


more about us :

ร้องเพลงภาษาจีน

ภาษาจีนสำหรับผู้เริ่มเรียน