เมนูอาหารไทยเป็นภาษาจีน | “ยำ” ภาษาจีนพูดว่ายังไง 


liáng bàn

  凉拌  ยำ

liáng bàn mù guā

凉拌木瓜 ส้มตำ

liáng bàn fěn sī

凉拌粉丝 ยำวุ้นเส้น

liáng bàn hǎi xiān

凉拌海鲜 ยำรวมมิตรทะเล

เรียนภาษาจีน

liáng bàn fāng biàn miàn

凉拌方便面 ยำมาม่า

liáng bàn mó gū

凉拌蘑菇 ยำเห็ด

liáng bàn pí dàn

凉拌皮蛋ยำไข่เยี่ยวม้า

liáng bàn tài shì zhū ròu cháng

凉拌泰式猪肉肠 ยำหมูยอ