ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกที่ปักกิ่ง


ต้องยอมรับว่า ค่าเลี้ยงดูบุตรหลานในปัจจุบัน มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเเต่แรกเกิด ไปจนถึงเรียนจบ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ ที่เศรษฐกิจขยายตัวเร็ว ค่าครองชีพแพง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหลาน สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว อย่างเช่น ปักกิ่ง ไปดูกันว่า เลี้ยงลูก 1 คน ต้องเตรียมเงินในกระเป๋าเท่าไหร่นะ!

▶︎ ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึง คลอดบุตร 17,000 หยวน หรือ 85,000 บาท

โดยการตรวจช่วงตั้งครรภ์ บี-อัลตร้าซาวด์ (B Ultrasound)  มี ค่ายา 5,000 หยวน การรักษาและอาหารเสริม 3,000 หยวน ชุดป้องกันรังสีและเสื้อผ้าอื่น 1,000 หยวน ซึ่งในโรงพยาบาลทั่วไป การคลอดแบบธรรมชาติ ราคาอยู่ที่ 4,000 หยวน แต่หากผ่าคลอด ราคาอยู่ระหว่าง 6,000-8,000 หยวน

▶︎ ตั้งเเต่แรกเกิด ถึง 3 ปี 40,000 หยวน หรือ 200,000 บาท

ตั้งเเต่แรกเกิด ถึง 1 ปี ค่านมนำเข้า (คนจีนที่มีฐานะส่วนใหญ่ไม่มั่นใจคุณภาพนมที่ผลิตในประเทศ) เสื้อผ้า ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เดือนละ 2,500 หยวน แต่หากกินเฉพาะนมแม่ ค่าใช้จ่าย จะอยู่ที่ 900 หยวนต่อเดือน ทั้งนี้ ในช่วงอายุ 1 ปี ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู อย่างน้อย 30,000 หยวน

ช่วง 1-3 ปี ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น เช่น ค่าของเล่น หนังสือเด็ก เสื้อเด็ก คิดเป็นประมาณ 10,000 หยวน ซึ่งเมื่อรวมกับค่าเลี้ยงดู จะต้องจ่ายอย่างน้อย 40,000 หยวน

▶︎ 3-6 ปี หรือ ช่วงอนุบาล ค่าใช้จ่าย 130,000 หยวน หรือ 650,000 บาท

ในชั้นอนุบาล อย่างน้อยเดือนละ 3,000 หยวน ค่าอาหาร 200 หยวน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เดือนละ 200 หยวน  ค่าประกัน ปีละ 3,000-4,000 หยวน รวมทั้งหมด อย่างน้อย 130,000 หยวน

▶︎ ช่วงประถมศึกษา อยู่ที่ 133,200 หยวน หรือ 666,000 บาท

แม้ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน แต่ผู้ปกครองยังต้องจ่ายค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ค่าอาหาร ค่ารถโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งแต่ละปีคิดเป็นค่าใช้จ่ายราว 3,000 หยวน ดังนั้น ชั้นประถมศึกษาตั้งเเต่ปีที่ 1-6 ก็จะอยู่ที่ 18,000 หยวน

นอกจากนี้ ยังมีค่าเรียนพิเศษ ซึ่งจะแตกต่างกันไป อย่างน้อยๆ ก็ 1,000 หยวนต่อเดือน หรือ 6 ปี ประมาณ 72,000 หยวน

ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายทั่วไป ราว 600 หยวนต่อเดือน ซึ่ง 6 ปี ก็จะเท่ากับ 43,200 หยวน

 ▶︎ มัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย 133,200 หยวน หรือ 666,000 บาท

หากสามารถสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลได้ ค่าใช้จ่ายอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กเริ่มสนใจ แฟชั่น และ ไอที มากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันไป

▶︎ ช่วงมหาวิทยาลัย 116,000 หยวน หรือ 580,000 บาท

ค่าเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไป 4 ปี จะอยู่ที่ 20,000 หยวน หรือ 100,000 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น จะอยู่ที่เดือนละ 2,000 – 3,000 หยวน หรือ 10,000 -15,000 บาท ซึ่ง 4 ปี ก็อยู่ที่ประมาณ 480,000 บาท

หากนับตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึง บุตรหลานเรียนจบมหาวิทยาลัย ครอบครัวปักกิ่ง ต้องใช้เงิน 569,400 หยวน หรือ 2,847,000  บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ และยังไม่ได้บวกค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเข้าไป!  

พ่อแม่ชาวจีน ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือและมีชีวิตที่ดี ส่วนมากยังต้องหาเงินให้ลูกเรียนต่อปริญญาโท หรือ ซื้อบ้านให้ลูก แถมเลี้ยงหลานให้ด้วย นั่นเพราะ พ่อแม่ชาวจีน เอาความหวัง ไปฝากไว้กับลูกๆ

“ชีวิตพ่อแม่ชาวจีน ไม่เพียงหาเงินเลี้ยงดูลูก แต่ยังเต็มไปด้วยความรับผิดชอบที่มากมายเกินบรรยาย ซึ่งมาพร้อมหยาดเหงื่อแห่งความอดทน ภายใต้สังคมที่กดดัน”

ฟังดูแล้ว ชีวิตพ่อแม่ชาวจีน ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงแสนศิวิไลซ์ ของแดนมังกร มันไม่ง่ายเลยจริงๆ

Wanted !

คนมีไฟ อยากเก่งจีน

อ่านเพิ่มเติม >