ความแตกต่าง 一定 肯定

ความแตกต่าง 一定 肯定

? 一定 และ 肯定 แปลว่า แน่ แน่นอน ในกรณีเป็นการคาดเดาเหตุการณ์ สองคำนี้ใช้แทนกันได้

我估计今天一定/肯定会下雨。

ฉันคาดว่าวันนี้จะฝนตกแน่นอน

这么晚了还没回来,一定/肯定是发生什么事了。

ดึกขนาดนี้แล้ว ยังไม่ได้กลับมา มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆ เลย

?  เมื่อ 一定 ขยาย   แปลว่า ต้องทำให้ได้

你们一定要好好学习。

พวกคุณต้องตั้งใจเรียน

?  รูปปฎิเสธของ 一定 มี 2 อย่าง คือ 一定不 และ 不一定

一定不 แปลว่า ไม่แน่นอน

今天一定不会下雨。

วันนี้ฝนจะไม่ตกอย่างแน่นอน

不一定

a. ไม่แน่

今天不一定会下雨

วันนี้ฝนคงไม่ตก

b. ไม่จำเป็น

不一定要亲自去。

ไม่จำเป็นต้องไปเอง

c. ไม่เสมอไป

有钱不一定快乐。

มีเงินไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไป

เรียนภาษาจีน