ความแตกต่าง 正在

ความแตกต่าง 正在

ในกรณีใช้เป็น adv. ทั้ง 3 คำนี้มีความหมายเหมือนกัน แปลว่า กำลัง วิธีการใช้มีทั้งส่วนที่เหมือรกัน และส่วนที่ต่างกัน

เน้นหนักในด้านเวลา

เน้นหนักในด้านสภาวะ

正在 ครอบคลุมทั้ง 2 อย่าง

การใช้ มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดมาก ไม่สามารถใช้กับคำกริยาอย่างโดยเดี่ยวได้ โดยเฉพาะคำกริยาพยางค์เดี่ยว ปกติ ต้องใช้คู่กับ 着、呢 หรือ 着呢 แต่ 、正在 ไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว เช่น

他在/正在读。 เขากำลังอ่านอยู่

读。✖︎

✔︎

✔︎

着呢✔︎

他在/正在工作。 เขากำลังฟังเพลงอยู่

工作。✖︎

工作✔︎

工作✔︎

工作着呢✔︎

ถ้าระหว่างคำ “กำลัง” กับ verb ยังมี adv.,  v. , aux.v ที่เป็นพยางค์เดี่ยวแทรกอยู่ ใช้ได้แต่ คำเดียว เช่น

买吃的,这时妈妈买回来了。

ฉันกำลังจะออกไปซื้ออาหาร ขณะนั้นแม่ซื้อกลับมาแล้ว

大家怎么办呢?

ทุกคนกำลังไม่รู้จะทำยังไง

เนื่องจาก เน้นสภาวะ จึงใช้กับการกระทำที่ทำซ้ำหรือทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ ดังนั้น ข้างหน้าของ จึงสามารถมี adv. เช่น 经常、常常、总是、总、一直、都、又、还 ฯลฯ ขยายได้  แต่ 正、正在 ใช้ไม่ได้

昨天他一整天玩游戏。 ( 正/正在 ✖︎

เมื่อวานเขาเล่นเกมส์อยู่ทั้งวัน

想不到直到今天他还爱着你。( 正/正在 ✖︎

คิดไม่ถึงว่า จนถึงทุกวันนี้ เขายังรักเธออยู่

ข้างหลังของ ไม่สามารถใช้คำ prep. แต่ 正在 ใช้ได้

正/正在从机场出来。( ✖︎

เขากำลังออกมาจากสนามบิน

ถ้าใช้คำกริยา เป็นบทกริยาของประโยค และในประโยคมีคำว่า “กำลัง” ต้องใช้ เท่านัน

王老师在教室呢。( 在/正在 ✖︎

เรียนภาษาจีน

Wanted 

คนมีไฟ อยากเก่งจีน

อ่านเพิ่มเติม >